پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر ، قبل از خواندن این مقاله ، حتما مقاله ی "شناخت ساختار عصبی مغز ، رمز موفقیت معامله گر" را مطالعه بفرمایید.

دوستان عزیز، اگر به شما دو بازی متفاوت را پیشنهاد کنند که جایزه ی بازی اول 20 میلیارد تومن و جایزه ی بازی دوم 100 میلیون تومان است ؛ شما کدام بازی را انتخاب می کنید؟!
اگر در بازی اول پیروز شوید می توانید سوار یک ماشین لوکس یا صاحب یک خانه ی خوب شوید ، یا حتی خود را بازنشسته کنید و این فوق العاده است؛ اما اگر در بازی دوم برنده شوید تقریبا با تمام آن پول تنها می توانید صاحب یک آیفون 14 شوید!
احتمال برنده شدن در بازی اول یک در صد هزار و احتمال برنده شدن در بازی دوم یک در هزار می باشد.
شما کدام بازی را انتخاب میکنید؟!

احساسات همیشه ما را به سمت بازی اول جذب می کند ، در حالیکه اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم ، احتمال برنده شدن در بازی دوم صد برابر بیشتر از بازی اول است!
عموما همیشه این خطا در انسان ها وجود دارد ، که تمایل زیادی به بردهای میلیاردی و کلان دارند ، مهم نیست چقدر احتمال برنده شدن آنها چقدر کم باشد!

دانشمندان طی یک آزمایشی ، دسته ای از افراد رو به دو بخش تقسیم کردند. به اعضای گروه اول گفته شد که به آنها یک شوک الکتریکی کوچک وارد می شود ؛ و به اعضای گروه دوم گفته شد که احتمال وارد شدن شوک 50 درصد است.
بعد از آن دانشمندان میزان اضطراب افراد رو اندازه گیری کردند.
نتایج به دست آمده خیلی جالب بود.
کوچکترین تفاوتی وجود نداشت و اعضای هر دو گروه به یک اندازه استرس داشتند!


در قسمت های بعدی دانشمندان احتمال وارد کردن شوک به گروه دوم را مدام کاهش دادند.
از پنجاه درصد به سی ، بیست و ده درصد...
اما نتیجه کماکان بدون تغییر بود و هردو گروه به یک اندازه استرس داشتند.
و زمانی که اعلام کردند قدرت شوک را بالا می برند ، کماکان به یک اندازه فشار عصبی به افراد دو گروه وارد شد!
در ادامه ، احتمال وارد کردن شوک به گروه دوم مدام کاهش پیدا کرد ، حتی تا یک درصد! اما کماکان واکنش گروه دوم مشابه واکنش گروه اول بود!
تنها زمانی که احتمال وارد کردن شوک به صفر رسید ، واکنش ها متفاوت شدند!
این آزمایش نشان می دهد ذهن انسان به بزرگی یک اتفاق واکنش نشان می دهد ، نه احتمال وقوع آن اتفاق!

این گونه خطا ، در شرایط مختلف دیگر هم رخ می دهد؛ خیلی از افراد پس شنیدن خبر یک سانحه ی هوایی ، پرواز های خود را لغو می کنند ، آن هم بدون در نظر گرفتن احتمال بسیار کم سقوط...!

خیلی از افراد را در جامعه مشاهده میکنیم که بخاطر سود های به نمایش گذاشته شده توسط دیگران ، بدون توجه به احتمالات وارد بازار های سرمایه می شوند و تمام دارایی خود را می بازند!


پس یکی از بایاس های مهم ذهن این می باشد ، که حس بسیار ضعیفی نسبت به احتمالات دارد...
به یاد داشته باشیم یکی از خطاهای ذهن که با آن آشنا شدیم ، بایاس بی توجهی به احتمالات می باشد.