به نظر شما ارتباطی بین عقل و تلنبار کردن اطلاعات وجود دارد؟!
آیا کسی که معلومات زیادی دارد، انسان باهوشی است؟

عقل یک مهارت عملی است؛ مقیاسی از توانایی ما در راهبری زندگی. هنگامی که متوجه شوید اجتناب از مشکلات در مقابل تمام دشواری ها، ساده تر از حل کردن آنهاست، این توصیف ساده خود به خود نمایان می شود: عقل یعنی پیش گیری.

واقعیت این است که زندگی سخت است؛ مشکلات از هر طرف بر سرتان می بارد و سرنوشت موانعی را بر سر راهتان می گذارد تا مسیر شما را ببندد! نمیتوانید این واقعیت را تغییر بدهید ، اما اگر بدانید که کجا خطر در کمین است، می توانید که آنرا پس بزنید و از هر نوع مانعی اجتناب کنید.

انیشتین آن را این گونه بیان کرده: یک انسان باهوش مشکل را حل می کند. یک انسان عاقل از آن اجتناب می کند.

مشکل آنجاست که اجتناب کردن از دردسرها جذابیت ندارد...
طرح دو فیلم الف و ب را تصور کنید:
در فیلم الف کشتی به یک کوه یخ برخورد می کند. کشتی غرق می شود. کاپیتان شریف آن با از خودگذشتگی ، و به شکل متاثر کننده ای همه ی مسافران را از غرق شدن نجات می دهد. او آخرین نفری است که کشتی را ترک می کند و درست لحظاتی قبل از آن که کشتی برای همیشه در زیر آب ناپدید شود، خودش را به قایق نجات می رساند.
در فیلم ب کاپیتان سکان کشتی را می چرخاند و آن را با حفظ فاصله ای معقول از کنار کوه یخ عبور می دهد.

حاضرید برای تماشای کدام فیلم پول بدهید؟
البته که الف!
با اینکه کاپیتان ب به وضوح باهوش تر است اما این کاپیتان الف است که مورد احترام و توجه ما قرار می گیرد! چرا؟
چون موفقیت بدست آمده از طریق اجتناب کردن را کسی جز خودمان نمی بیند!
به خطراتی فکر کنید که به لطف عقل و آینده نگری دورشان زده اید، خطراتی که سلامتی، زندگی حرفه ای ، مسائل مالی و روابط تان را تهدید می کردند.

یکی از عوامل مهم در پیش گیری و در نتیجه استفاده از عقل، قدرت بالای شخص در خیال پردازی می باشد!
چارلی مانگر سرمایه گذار بزرگ درباره ی خیال پردازی می گوید: در تمام مدت زندگی ام مشغول پیش بینی مشکلات بوده ام. از این که همواره در حال رصد کردن مشکلات و آماده سازی برای اقدام لازم در صورت وقوع آنها باشم، ناراحت نمی شوم.
یکی از دلایل موفقیت هر تریدری در زندگی معامله گری خود، داشتن قدرت خیال پردازی برای در نظر گرفتن بدترین اتفاق ممکن در معاملات خود است که بر اساس آن از ریسک های فزاینده دوری کند ...